Een goed gesprek

Een goede briefing is het halve werk. Zonder goede input, geen goede output. Daarom gaan we graag het gesprek aan. Samen bespreken we de vraag, uitgangspunten en randvoorwaarden voor de communicatie. Zo komen we samen tot een plan van aanpak, de basis waarop we verder aan de slag gaan.

Strategie bepalen

Waar wil je naartoe? Wie ben je? Wat wil je bereiken? Wie wil je raken? Belangrijke vragen die spelen bij het bedenken van een effectieve communicatiestrategie. Wij helpen opdrachtgevers bij het maken van de juiste strategische keuzes. Meer bekendheid? Een herkenbaar imago? Een product, dienst of merk in de markt zetten? Samen bedenken we hoe dat het beste kan.

Verdieping

We verdiepen ons in de markt, het product en de dienst, de branche en de concurrentie. Dat begint bij de ‘customer journey’ van de doelgroep. Door ons als bureau zo goed als mogelijk in te leven in de klantreis kunnen we beter inspelen op de beleving en keuze- en beslismomenten van de doelgroep. We doen ook inspiratie op door te kijken naar anderen. Hoe gaan zij om met hun communicatie? Wat zijn de sterktes en zwaktes? En op welke manier kunnen wij het product, dienst of merk succesvol en onderscheidend positioneren in de markt?

Resultaat

Samen bedenken we de meest effectieve aanpak en de meest aansprekende creatieve concepten. Alleen door een goede samenwerking met onze opdrachtgevers komen we tot de beste resultaten. Waarbij we uiteindelijk zelf pas tevreden zijn wanneer onze opdrachtgevers dat ook zijn. Daarnaast vormt een goede evaluatie de basis voor nieuwe stappen om tot verdere verbeteringen te komen.

Customer journey

Het nut van customer journeys voor je marketing:

Door de content inhoudelijk aan te passen op de behoeften van je doelgroep en deze op de juiste plekken weg te zetten, zorg je ervoor dat je je doelgroep op het juiste moment met de juiste content raakt. Zo moet je niet alleen je content inhoudelijk verscherpen, maar ook slimmere keuzes maken over welke soort content je inzet, via welk kanaal.

Wij zijn in onderstaande branches gespecialiseerd